Wyrostek Robaczkowy - Portal na temat zapalenie wyrostka robaczkowego. Jak rozpoznać atak wyrostka robaczkowego?

Klasyfikacja adenomiozy ze względu na umiejscowienie:

 1. Adenomioza narządów płciowych
 2. Adenomioza macicy (adenomyosis uteri)
  • trzonu macicy
  • cieśni macicy
  • szyjki macicy
 3. Adenomioza jajowodów (adenomyosis oviductorum)
  • cieśni jajowodu
  • bańki jajowodu
  • części śródściennej jajowodu
 4. Adenomioza pochwy (adenomyosis vaginae)
  • sklepienia pochwy
  • ściany pochwy
 5. Adenomioza przymacicznego układu łącznotkankowo-mięśniowego (adenomyosis ligamentorum sacrouterinorum)
  • więzadeł krzyżowo-macicznych
  • więzadeł głównych macicy
  • więzadeł obłych macicy
  • więzadeł właściwych jajników
  • więzadeł wieszadłowych jajników
  • więzadeł pęcherzowo-macicznych
  • przegrody odbytniczo-pochwowej
  • przegrody pęcherzowo-pochwowej
 6. Adenomioza poza narządami płciowymi
 7. Adenomioza pęcherza moczowego (adenomyosis vesicae urinariae)
 8. Adenomioza moczowodów (adenomyosis ureterum)
 9. Adenomioza jelita cienkiego (adenomyos isintestini tenuis)
  • jelita biodrowego
  • jelita czczego
 10. Adenomioza jelita grubego (adenomyos isintestini crassi)
  • odbytnicy
  • okrężnicy
  • jelita ślepego
  • wyrostka robaczkowego