Wyrostek Robaczkowy - Portal na temat zapalenie wyrostka robaczkowego. Jak rozpoznać atak wyrostka robaczkowego?

Co to jest Adenomioza

Adenomioza - Choć od przeszło 140 lat adenomioza stanowi przedmiot wielu specjalistycznych badań, nadal pozostaje chorobą tajemniczą i niedokońca nieodkrytą. Mimo że wiedza na jej temat poszerza się z roku na rok, nadal nie są znane wszystkie przyczyny jej występowania oraz następstwa, jakie może powodować. Istnieje zaledwie kilka głównych objawów, których obecność u pacjentki daje lekarzowi względną pewność, że cierpi ona właśnie na tę chorobę. Bardzo wiele jest natomiast objawów mniejszych i pobocznych, które mogą, ale wcale nie muszą, ją oznaczać. Adenomiozy lekarze nadal się uczą i w stosunku do niej mogą wysuwać jedynie przypuszczenia.

Jest ona dolegliwością, która dotyka najczęściej kobiety w przedziale wiekowym od 40 do 50 lat, które wielokrotnie rodziły i znajdują się w okresie przedmenopauzalnym. Choć często też występuje u kobiet w innym wieku.

Podstawowe pytanie: Co odróżnia adenomiozę od endometriozy?

Jeszcze do niedawna adenomioza przez większość lekarzy była dość mylnie utożsamiana z inną równie zagadkową chorobą – endometriozą, której istotnie jest pochodną. W obu przypadkach choroba polega na tym, że w różnych narządach kobiecego organizmu tworzy się błona śluzowa trzonu macicy, fachowo nazywana endometrium. Przybiera ona postać charakterystycznych naciekających gruczołów, guzków lub narośli.

Tym, co odróżnia adenomiozę od endometriozy, jest lokalizacja ognisk endometrium. W przypadku adenomiozy niechciane gruczoły występują głęboko w błonie mięśniowej, podczas gdy gruczoły zlokalizowane poza nią, określane są mianem endometriozy.

Choć mogłoby się wydawać, że we wskazanym podziale nie ma większej różnicy, od pewnego czasu lekarze stanowczo opowiadają się za separowaniem obu pojęć. Przemawia za tym nie tylko fakt, że adenomioza diagnozowana jest u pacjentek znacznie częściej, ale przede wszystkim to, że wspomniane choroby mają inne przyczyny, objawy i sposoby leczenia.

Miejsce występowania Adenomiozy

Ze względu na miejsce występowania w narządach płciowych ognisk endometrium, wyróżniamy cztery rodzaje adenomiozy:

  • adenomiozę macicy (charakteryzują ją największe rozmiary gruczolaków)
  • adenomiozę jajowodów
  • adenomiozę pochwy
  • adenomiozę przymacicznego układu łącznotkankowo-mięśniowego.

Są sytuacje, kiedy Adenomioza znacznie uszkadza narządy płciowe i uniemożliwia ich prawidłowe funkcjonowanie, ponieważ wiąże się z wspomnianymi wcześniej głębokimi naciekami powstałych zmian, gruczołów i narośli. W związku z tymi powikłaniami funkcjonowania narządów płciowych może ona prowadzić w niektórych przypadkach do problemów z płodnością. Rozpoznanie choroby i prawidłowe leczenie nie jest łatwe i często stanowi dla lekarza spory problem.

Ważne

  • Zawsze należy pamiętać, że każdy przebieg Adenomiozy ma charakter indywidualny i specyficzny dla każdego pacjenta. Leczeniem powinien zająć się dobry ginekolog - specjalista przygotowany do diagnozy i leczenia tego zaburzenia - najlepiej specjalista chirurg. Procedura diagnozy jest istotnym elementem pozwalającym na ustalenie prawidłowego leczenia. W każdym konkretnym przypadku leczenie może być inne. To powoduje, że zanim podejmie się jakiekolwiek kroki w leczeniu - należy ten fakt ustalić z lekarzem specjalistą, który zajmuje się leczeniem adenomiozy, bądź endometriozy.
  • Leczenie najczęściej polega na stałym kontakcie z lekarzem, przyjmowaniem leków oraz okresowymi badaniami kontrolnymi takimi jak USG, USG dopochwowe lub innymi badaniami pozwalającymi na monitorowanie stanu pacjenta.
  • Ważne jest też, aby tego problemu nie bagatelizować, gdyż niekontrolowany proces chorobowy może prowadzić do zmian, które mogą być niemożliwe do odwrócenia.