Wyrostek Robaczkowy - Portal na temat zapalenie wyrostka robaczkowego. Jak rozpoznać atak wyrostka robaczkowego?

Przyczyny Ademomiozy

Jakie są przyczyny powstawania adenomiozy?

W trakcie szeroko zakrojonych badań klinicznych, jak i podczas obserwacji pacjentek trafiających z różnymi dolegliwościami do gabinetów ginekologicznych, lekarze wysunęli wiele wniosków na temat powodów zachorowalności kobiet na adenomiozę macicy.

Głównymi przyczynami jej występowania są urazy mechaniczne powiązane z:

  • wielokrotnymi poronieniami (samoistnymi oraz sztucznymi)
  • porodami (narażone są głównie kobiety, które rodziły trzy i więcej razy)
  • ostrym łyżeczkowaniem jamy macicy
  • procesem zapalnym.

Ryzyko adenomiozy występuje również w przypadku nieprawidłowo przeprowadzonej laparoskopii oraz u kobiet, które stosowały wkładkę domaciczną (najbardziej inwazyjną metodę antykoncepcji). Takie powiązanie, w przypadku antykoncepcji hormonalnej, jest bardzo niewielkie.

Dolegliwości tej nie stwierdzono u dziewcząt w okresie dojrzewania. Mimo że zakres obecności choroby wynosi 27-85 lat, na jej występowanie narażone są przede wszystkim panie w wieku 40-50 lat, a więc te znajdujące się w okresie przedmenopauzalnym. Jeżeli kobieta w przeszłości nie była narażona na wyżej wymienione urazy, ryzyko zachorowania jest niewielkie, a wiek pozostaje nieistotny.

Nie stwierdzono również zależności między zapadalnością na adenomiozę a:

  • łyżeczkowaniem macicy po cesarskim cieciu
  • liczbą porodów drogą cesarskiego cięcia
  • liczbą przeprowadzonych biopsji błony mięśniowej macicy
  • łyżeczkowaniem proceduralnym.

W przypadku adenomiozy jajowodów, pochwy oraz układu łącznotkankowo-mięśniowego, należy doszukiwać się przyczyn jej powstawania głównie we wcześniej zdiagnozowanej adenomiozie macicy. Dzieje się tak, ponieważ naciekanie jej ognisk endometrium na inne narządy płciowe, wpływa na dokonywanie się licznych zmian biochemicznych i morfologicznych w środowisku bezpośrednio sąsiadującym z jamą macicy. Wśród przyczyn występowania adenomiozy pochwy nie wyklucza się również powiązań z urazem mechanicznym jej ścian, rakiem macicy czy nawet zaatakowaniem przez endometrium rany krocza, naciętego podczas porodu.